دسته: اجتماعی > خانواده

“کمتر خوراکی دور بریزیم” – تارگت زالو

در حالی که در جهان حدود ۸۲۱ میلیون انسان از گرسنگی رنج می‌برند آمار نشان می‌دهد که سالانه بیش از یک و