دسته: اجتماعی > محیط زیست

از وضعیت هوای کشور در ماه رمضان تا سیل؛ شورش طبیعت علیه نادیده‌انگاری علم

وضعیت هوای کشور در ماه رمضان، کارتخوان ارتباطی با فرار مالیاتی پزشکان ندارد، ۵۸۰ مدرسه خشتی و گلی جمع آوری