دسته: استان ها > لرستان

بیش از ۳۰ نفر با دریافت عضو حیات دوباره گرفتند

تارگت زالو/لرستان کارشناس پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: بیش از ۳۰ نفر با دریافت عضو حیات دوباره گرفتند.