دسته: استان ها > لرستان

لرستان از نظر اپیدمی کرونا هنوز در معرض خطر است

تارگت زالو/لرستان معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: لرستان از نظر اپیدمی کرونا هنوز در معرض خطر

بیش از ۳۰ نفر با دریافت عضو حیات دوباره گرفتند

تارگت زالو/لرستان کارشناس پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: بیش از ۳۰ نفر با دریافت عضو حیات دوباره گرفتند.