دسته: سیاسی > حقوقی و قضایی

رییسی: مردم پس از اطلاع از اراده قطعی مسئولان، همکاری کردند

رییس قوه قضاییه گفت: لازم است همکاری کادر درمانی وزارت بهداشت با سازمان زندانها در ایجادسلامت و مصون سازی محیط