دسته: استان ها > تهران

نگرانی خاصی در مورد بیماری عفونی در ورامین وجود ندارد

تارگت زالو/تهران وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ورامین حدود ۱۲۰هزار میهمان از کشور افغانستان دارد و نیاز به توجه