دسته: استان ها > قزوین

واکسن موجود در ایران نسبت به کرونای انگلیسی مقاوم است

تارگت زالو/قزوین معاون کل وزیر بهداشت و درمان گفت: واکسن‌هایی که در حال حاضر در ایران و جهان موجود است