دسته: استان ها > همدان

نیازهای مردم در بحث سلامت را از کف خیابان ها جمع کنیم

تارگت زالو/همدان مسئول برگزاری مجامع سلامت سراسر کشور گفت: سلامت مقوله مهمی بوده که توجه به این امر مهم موجب

۶۰ درصد اراضی ملایر موقوفه است

تارگت زالو/همدان رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر با اشاره به عملکرد یکساله این اداره، گفت: درآمد و