دسته: عکس > ایران

تارگت زالو – “کَشَف رود”، فاضلاب جاری

۱۹ آذر ۱۳۹۹ / ۱۰:۵۷ “کَشَف رود” در میان دره‌ی کَشَف رود خراسان رضوی جاری است. این رود ٢٩٠ کیلومتری در حال